11 ott 2018

Published 10:55 by with 1 comment

Ke nevojë për të nxjerr certifikatat e duhura për të kërkuar nënshtetësinë Italiane?

Çdo ditë ka shqiptarë që plotësojnë 10 vjet rezidencë e kanë të drejtë të bejnë kërkesën për nënshtetsinë italiane....Ka edhe nga ata që mund ta kërkojnë për arsye martese etj...

Jo të gjithë dinë çfarë nevojitet dhe ku merret dokumentacioni i nevojshem pa shumë mundime...

Këtu sot po shkruajmë për tu dhënë një lajm të mirë:
CERTIFIKATAT QE NEVOJITEN NGA SHQIPERIA SOT MUND TI MERRNI PA SHKUAR NE SHQIPERI NESE NA DREJTOHENI NE

Ja ku të telefononi për të ditur më shumë: +39 340 29 07 300
nga e hëna deri të shunën, nga ora 09 deri në oren 18
      edit

1 commento: