8 feb 2018

Published 11:58 by with 1 comment

Konsullata Shqiptare ne Milano \ Njofton

NJOFTIM 

NJOFTOHEN TE GJITHE QYTETARET SHQIPTARE SE DUKE FILLUAR NGA MUAJI JANAR 2016 KONSULLATA E RSH NE MILANO KA FILLUAR LESHIMIN E ÇERTIFIKATAVE TE GJENDJES CIVILE PER PERDORIM JASHTE SHTETIT. INFORMACIONIN E DETAJUAR PER KETE QELLIM E GJENI NE RUBRIKEN ÇERTIFIKATA 


__________________________________________ 
NGA DATA 1 MAJ 2017, PER APLIKIME PER PASAPORTE DUHET MARRE ME PARE TAKIM NEPERMJET APLIKIMIT ONLINE NE PLATFORMEN DIXHITALE SHKO (SHERBIMI KONSULLOR ONLINE): 

VEPRIMET E TJERA KONSULLORE DO TE MERREN VETEM PASI TE JETE APLIKUAR PARAPRAKISHT ONLINE NE PLATFORMEN DIXHITALE SHKO (SHERBIMI KONSULLOR ONLINE):

 APLIKIMET E PASAPORTËS BIOMETRIKE DHE KARTËS SË IDENTITETIT BËHEN NGA ORA 09:00 DERI NË OREN 14:00 TËRHEQJA E PASAPORTAVE BËHET NGA E HËNA NË TË PREMTE VETËM NË ORARIN 12.00-14.00. _________________________________________________________________ 
 DUKE FILLUAR NGA DATA 9 TETOR 2017 KONSULLATA NDODHET NE VIA SAN MARTINO 10 - 20122 MILANO. 

 VLERA E DOKUMENTAVE BIOMETRIKE DO TE JETE SI ME POSHTE: LETERNJOFTIMI: 12 EURO PASAPORTA BIOMETRIKE: 130 EURO 

TE GJITHE QYTETARET SHQIPTARE TE PAJISUR ME PASAPORTE BIOMETRIKE, TE CILET FUTEN NE ITALI DUKE KALUAR NGA NJE SHTET TJETER I BASHKIMIT EUROPIAN , DUHET TE DEKLAROJNE PRANINE E TYRE NE TERRITOR BRENDA 8 DITEVE, DUKE U PARAQITUR NE ZYREN E POLICISE ME TE AFERT. NE RASTET NE TE CILAT , NUK ESHTE BERE DEKLARATA E PREZENCES, DHE NUK ESHTE E MUNDUR TE VERIFIKOHET DATA E HYRJES NE ITALI, QYTETARI RREZIKON LARGIMIN NGA TERRITORI DHE MARRJEN E EKSPULSIONIT.
      edit

1 commento: