20 gen 2018

Published 17:32 by with 0 comment

Ja lista e sherbimeve konsullore \ ke nevoje per ndihme per te aplikuar on-line?

Aplikim për Asistencë të përgjithshme
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të humbur
Aplikim për Asistencë për shtetasit shqiptar të ndaluar ose të burgosur
Aplikim për Shtetësi Shqiptare me dhënie
Aplikim për Shtetësi Shqiptare me njohje
Aplikim për Rifitim Shtetësie Shqiptare
Aplikim për Lënie Shtetësie Shqiptare
Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti
Aplikim për Leje Kalimi

Aplikim për Leje Transport Trupi
Aplikim për Regjistrim fëmije
Aplikim për Çertifikatë Lindje-vetëm për Italinë
Aplikim për Regjistrim Martese
Aplikim për Çertifikatë Martese-vetëm për Italinë
Aplikim për Regjistrim Vdekje
Aplikim për Çertifikatë Vdekje- vetëm për Italinë
Aplikim për Çertifikatë Familjare - vetëm për Italinë
Aplikim për Lidhje Martese me Shtetas Shqiptar/e
Aplikim për Lidhje Martese me shtetas të huaj
Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)- vetëm për Italinë
Aplikim për Prokurë të Posaçme
Aplikim për Deklaratë noteriale
Aplikim për Autentifikim nënshkrimi
Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
Aplikim për Procesverbal
Aplikim për Njësimin e kopjes me origjinalin
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta
Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti
Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje
Aplikim për Vërtetim certifikatë Martese
Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare
Aplikim për Vërtetime të tjera konsullore
Aplikim për Përkthim Dokumenti
Aplikim për Legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga Institucione të huaja
Aplikim për Vizë


per informacione mbi dokumentat konsullore dhe aplikime on-line 
ju keshillojme te kontaktoni 0256566150
      edit

0 commenti:

Posta un commento