13 lug 2018

Published 10:35 by with 0 comment

Nëse ju është vonuar fluturimi keni të drejtë zhdëmtimi \ telefono ose WhatsApp +355672907300

Dimë shumë mirë që vonesat  ju prishin shumë punë dhe shumë herë janë të pashmangshme.

Kur ndodhin vonesa për faj të kompanise pasagjeri ka të drejtë dëmshperblimi. Nuk është e lehtë sepse kompanitë përdorin të gjitha mundësitë për të abuzuar me të drejtat e pasagjerit por nëse i drejtoheni përsonit te duhur brenda kohes se nevojshme ju merrni zhdëmtimin e shumë merituar.

Mjafton nje telefonate e dhenia e pashaportes dhe www.udhetime.eu do beje te mundur demshperblimin.

MOS FALNI LEK SHOQERIVE AJRORE
MOS LENI QE TE DHUNOHEN TE DREJTAT TUAJA
TELEFONO +390256566150 \ AL: +355 672907300


[RREGULLORJA]

Vonesa të gjata
Në raste të tilla ju lind e drejta për t'u kërkuar linjave ajrore telefonata, pije freskuese, ushqime, strehim e transport për në vendin e strehimit, nëse vonesa është
- dy orë ose më shumë për fluturime 1500 km ose më pak;
- tre orë ose më shumë për fluturime brenda shteteve të Bashkimit Evropian, ose për fluturime të tjera midis 1500 km dhe 3000 km;
- katër orë ose më shumë për fluturimet e mbi 3500 km jashtë Bashkimit Evropian.
Në qoftë se vonesa është më shumë se pesë orë, dhe ju vendosni të mos vazhdoni fluturimin tuaj, ju keni të drejtë gjithashtu të kërkoni rimbursim për biletën tuaj dhe t'ju kthejnë mbrapsht në vendin ku keni nisur udhëtimin.
Nëse ju arrini në destinacionin tuaj final me një vonesë prej tre orësh apo më shumë, ju mund t'ju lindi e drejta për kompensim të njëjtë me atë të ofruar në rastet e anulimit të fluturimit, në rast se linja ajrore e ka të pamundur të vërtetojë se vonesa u shkaktua nga rrethana të jashtëzakonshme. Përveç kësaj, linjat ajrore mund të mbeten përgjegjëse për dëmet që rezultojnë nga vonesat në fluturime.
      edit

0 commenti:

Posta un commento