14 set 2016

Published 12:05 by

Super Ofertat Vajtje Ardhje drejt Italisë për NENTORIN!

Super Ofertat Vajtje Ardhje drejt Italisë për NENTORIN!
Lexoni listen deri ne fund edhe per destinacione te tjera:


Tiranë ✈ Milano €90 
Tiranë ✈ Torino €90 
Tiranë ✈ Bergamo €90 
Tiranë ✈ Verona €90 
Tiranë ✈ Pisa €90 
Tiranë ✈ Bolonja €90 
Tiranë ✈ Venecia €90 
Tiranë ✈ Trevizo €90 
Tiranë ✈ Ancona €90 
Tiranë ✈ Perugia €90 
Tiranë ✈ Genova €90 
Tiranë ✈ Firence €90 
Përfshihen:
1- Të gjitha taksat
2- 10kg Cante dore
3- Bileta Vajtje Ardhje për data të caktuara

AL + 355 68 29 34 861 
IT + 39 02 56 56 61 5 0
Blu Line Travel, Instituti Bujqësore - Tiranë
      edit